Personvernregler

Disse personvernreglene hjelper deg som kunde hos Varme og som bruker av Varme.no til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forhold til personopplysninger som bruker av Varme.no. Disse personvernreglene gjelder for bruk av Varme.no.

Gyldig fra 16.08.2019

Behandlingsansvarlig, Varme AS, er en norsk juridisk enhet med organisasjonsnummer 990 561 508, som i samarbeide med Varme butikkene eier Varme.no. Varme AS er i behandlingsansvarlig for dette nettstedet og behandler dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

 

1. Informasjon vi samler inn, juridisk grunnlag

Varme.no samler inn personopplysninger for generelle forespørsler, befaringer, nyhetsbrev og henvendelser som omhandler feilsøking eller support på websidene. Personopplysninger er definert som all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar person.

All behandling av personopplysninger hos Varme AS utføres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

 

1.1 Personopplysninger for generelle forespørsler

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger når du registrerer din informasjon ved generelle forespørsler:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav a.

 

1.2 Personopplysninger for befaring

Vis samler inn og behandler følgende personopplysninger når du registrerer din informasjon for befaring:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav a.

 

1.3 Personopplysninger for nyhetsbrev

 • E-post

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav a.

 

1.4 Personopplysninger som er samlet inn for feilsøking eller support

Vi samler inn informasjon du sender til oss når du kontakter oss via post@varme.no.

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav a.

 

1.5 Personopplysinger informasjonskapsler

Vennligst se våre separate regler for bruk av informasjonskapsler: Cookie erklæring

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene er Personvernforordningen, artikkel 6.1, bokstav f.

 

1.6 Personlige data samlet inn i sosiale medier

I forbindelse med våre sider i sosiale medier og tilsvarende kommunikasjonskanaler kan vi samle anonymiserte statistikker om brukermønstre. For bruk av disse kanalene gjelder medienes egne personvernsregler.

 

2. Hvordan vi bruker de innsamlede personopplysningene

2.1 Personopplysninger samlet inn for generelle forespørsler

Personopplysninger som er samlet inn for leads, brukes på følgende måter:

 • Til å kontakte deg for tilbud eller timebestilling for et pristilbud.

Personopplysninger samlet inn for leads blir lagret i opp til 12 måneder .

 

2.2 Personopplysninger samlet inn for befaring

Personopplysninger som er samlet inn for leads, brukes på følgende måter:

 • Til å kontakte deg for tilbud eller timebestilling for et pristilbud.

Personopplysninger samlet inn for leads blir lagret i opp til 12 måneder .

 

2.3 Personopplysninger samlet inn via nyhetsbrev

Personopplysninger samlet inn via påmelding til vårt nyhetsbrev behandles for å kunne sende deg nyhetsbrevet du anmodet om.

 • Du kan når som helst avmelde deg fra nyhetsbrevet.

 

2.4 Personopplysninger som er samlet inn for feilsøking eller support

Vi kan behandle dine personopplysninger og besøkslogger når du sender en anmodning om feilsøking eller support for din bruk av Varme.no. Slike personopplysninger og besøkslogger brukes ikke til noe annet formål enn å gi deg den anmodede supporten eller feilsøkingen.

Personopplysninger som er samlet inn for feilsøking eller support blir lagret inntil feilen har blitt rettet, og ikke lenger enn 2 måneder.

 

2.5 Personopplysninger samlet inn via informasjonskapsler

 

3. Databehandlere

Vi kan benytte eksterne databehandlere til å bistå oss i behandlingen av dine personopplysninger for skyløsninger og teknisk support. Varme AS forblir ansvarlig for slik bruk av databehandlere, og vi skal kun bruke databehandlere som tilfredsstiller våre krav til sikker behandling av personopplysninger, og som er kontraktsbundet til å  sikre overholdelse av gjeldende personvernlovgivning.

 

4. Hvem vi deler informasjon med

Personopplysninger samlet inn av oss deles ikke med tredjepart.

 

5. Informasjonssikkerhet

Når du gir oss dine personopplysninger på Varme.no blir de lagret i vårt servermiljø som driftes av Nettmaker.

Nettmaker har inngått en databehandleravtale med Varme AS som spesifiserer datasikkerhet, driftsrutiner, tilgangsnivåer, backup-lagringstid og sletting av personopplysninger.

 

6. Dine rettigheter

Når du gir oss dine personopplysninger kan du kreve tilgang til disse personopplysningene og til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan også kreve rettelse, sletting og begrensninger av behandlingen, og du kan få dine personopplysninger eksportert i et strukturert og vanlig brukt format.

Hvis vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

Anmodninger med henvisning til ovennevnte rettigheter kan sendes til post@varme.no.

Du kan sende en klage til din gjeldende personvernmyndighet hvis du mener at Varme AS ikke har handlet i samsvar med dine rettigheter som registrert person.

 

7. Endringer i disse personvernreglene

Varme AS forbeholder seg retten til å endre disse personvernreglene, og vil varsle deg om slike endringer før de trer i kraft.  Du samtykker i slike modifikasjoner eller endringer ved å fortsette å bruke tjenesten etter at slik informasjon har blitt gjort tilgjengelig for deg.