Nyhet

Fyr med god samvittighet

Korona har gitt bedre luftkvalitet. NILU, Norsk institutt for luftforskning, påpekte i en artikkel nylig, at Covid-19 har ført til en betydelig forbedring av luftkvaliteten gjennom sommerhalvåret i europeiske land, inkludert Norge, på grunn av kraftig reduksjon i trafikken. *Kilde: SINTEF

Som nevnt i tidligere artikkel fra 24.11.2020, kommer NILU med udokumenterte påstander om at vedfyring er verre utslipp enn biler og oljefyring. Vi legger oss bak rådene og forskningen fra SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. De forteller at ved å fyre riktig går partikkelutslippet ned med 50-80%. Å fyre riktig vil si at du fyrer med opptenning fra toppen.

Les artikkelen fra SINTEF

Kilde: SINTEF

Hva gjør en ovn rentbrennende?

Ettersom veden gradvis antenner vil mengden røykgasser fra veden også øke. Ovner i vårt sortiment er såkalte rentbrennende ovner, hvilket betyr at brennkammeret er utformet slik at røykgasser og sotpartikler brenner opp før det kommer ut i pipeløpet, og reduserer forurensende utslipp.

Det finnes også andre måter du kan være med på å minimerer partikkelutslippet på. Følg rådene fra SINTEF:

  • Bytt ut din gamle vedovn med en ny rentbrennende vedovn. Alle våre vedovner er rentbrennende.
  • Følg ildstedets bruksanvisning når det gjelder ilegg av ved og justering av lufttilførsel.
  • Bruk tørr ved, og glem avispapir til opptenning. Bruk never, småflis og tennbriketter istedenfor.
  • Tenn opp fra toppen, da reduseres partikkelutslippet.
  • Unngå rundfyring, dvs. struping av lufttilførselen for å få det til å brenne lenge.
  • Når ovnen har blitt varm, er det bedre å legge inn ny ved hyppigere, i en mindre mengde (en passende kubbe). Dette gir mer stabile operasjonsbetingelser, mer stabil varmeavgivelse og lavere utslipp.