Inspirasjon

Hva er varmelagrende ovner og peiser?

Har du noen gang reflektert over den gode følelsen som brer seg i kroppen når du har fått fyr i ovnen? Den lune gode varmen sprer seg i rommet og skaper en umiddelbar ro og trygghet. For at denne følelsen skal vare så lenge som mulig og gi deg lavere utgifter til fyring, har vi varmelagrende ovner og peiser. De lagrer varme og blir til en del av interiøret.

Når man snakker om varmelagrende møbler er det nettopp dette det handler om. Ovnen eller peisen skal kunne leve lenge og ikke minst overleve mange trender som kommer og går. Den skal også varme lenge. En lang varmelagrende effekt oppnås når man bruker varmeabsorberende materialer som lagrer varme og forlenger varmeperioden etter at veden har brent ut.

Fordeler ved varmelagrende peiser og ovner:

  • Lun og behagelig varme over tid
  • Varmeperioden forlenges
  • Lavere vedforbruk
  • Redusert behovet for andre varmekilder
  • Miljøvennlig fyring
  • Gir økonomisk gevinst

Hvor lenge holder ovnen på varmen?

Varmelagrende ildsteder består av en viss mengde masse som fungerer som varmeakkumulator. Ulik masse holder ulikt på varme, men felles for alle er at antall kilo masse er vesentlig. Jo flere kilo varmen kan lagres i, dess flere timer vil varmen avgis. Men er overflaten på massen stor, avgis varmen raskere enn om massen er mer konsentrert som en kule.

Ulike varmelagrende ovner som fyres med ved.

Innebygget varmemagasin

En måte å lagre varme på er ved hjelp av et kammer på toppen av ovnen. Kammeret inneholder varmeabsorberende materiale som tar til seg varme fra ovnens brennkammer. Så lenge en ventil på toppen er lukket, holder den varmen inne i kammeret for oppvarming av steinene. Når fyringen er over, åpnes ventilen, og den magasinerte varmen slipper ut i rommet. Dette kan gi opptil tolv timers ekstra varme etter avsluttet fyring.

Scan 68 Maxi har plass til Heat Storage System som holder inntil 12 timer på varmen etter siste ilegg av ved.

Klebersteinsovn

Kleberstein er naturens eget varmelagrende materiale. Å kle inn en ovn helt eller delvis med kleberstein er en åpenbar estetisk måte å oppnå varmelagring på. Denne steinen er en myk bergart, som er meget varmebestandig og tåler temperaturer opp til 1550 grader. Steinens myke egenskaper gjør den lett å forme og den vakre overflaten gjør den svært ettertraktet. Kleberstein har en enestående evne til å magasinere varme og sammen med bruk av støpejern, forsterkes denne effekten og gir peisen unike varmeegenskaper og lavere fyringskostnader.

 

 

Jøtul FS 175 er en kleberomrammming med plass til varmeakkumulerende stein dersom man velger et tilleggselement i høyden.

Jøtul FS 175 har toppluftventil og mulighet for ekstra varmelagrede stein. Flere kombinasjoner er testet og lengst varme får du med varmelagrende stein og lukket ventil.

Støpejernsovn

Støpejern benyttes i dag både i kjøkkenredskaper og ovner. Begge områder nyter godt av støpejernets evne til å jevnt fordele og beholde varme over en lang tidsperiode. Den høye smeltetemperaturen gjør støpejern til et ekstremt egnet materiale for produkter som skal tåle høye temperaturer og raske temperaturendringer.

Jøtul leverer støpejernsovner i både klassisk utførelse som Jøtul F 602 og mer moderne stil som Jøtul F 373.

 

Peisomramming i olivin

Noen peisomramminger er laget av betong. Andre blander inn det varmelagrende materialet olivin for å holde lenger på varmen. Jøtul FS 91 er en slank og rund peis designet av Bård Eker, konstruert i betong og olivin for å avgi varme over lang tid.

Jøtul FS 91 omramming i varmelagrende olivinstein og betong designet av Bård Eker.

Kakkelovner

En kakkelovn er et lukket ildsted murt opp av tegl og kledd med glaserte keramiske fliser, såkalte kakler. Kakkelovner har et spesielt fyringsmønster og tar tid å varme opp for deretter å avgi lang ettervarme.

 

Hvordan fyre med varmelagrende ovn eller klebersteinsovn?

Uansett hvilken type varmelagrende ovn eller peis du skal benytte er grunnregelen at det må tilføres varme over en viss periode. Vanligvis er det temperatur i brennkammer og røykgassen som skal overføres til det varmelagrende materialet på vei ut av ovnen. Noen ovner har en lenger vei for røykgasstemperaturen å gå, andre ovner regulerer varme med en trekkventil i toppen.

Scan 65-8 høy klebersteinsovn med sideglass og plass til varmeakkumulerende stein skaper lun stemining i moderne hjem.

Hva er kleberstein?

Kleberstein er en metamorf bergart som hovedsakelig består av mineralet talk med varierende mengde kloritt og amfibol. Kleberstein er en myk bergart, og kan derfor lett skjæres i med kniv. En annen viktig egenskap ved kleberstein er at den er svært varmebestandig, den egner seg derfor svært godt til bruk i ovner.

 

Hvordan vaske kleberstein?

Med klebersteinsovner må man passe på at steinens naturlig patina og overflate blir bevart. Utvendig rengjøring kan gjøres med såpevask. Vanskelige flekker rengjøres med lett pussing med sandpapir eller med fin stålull uten såpe.

 

De fleste ovner er plasserings vennlige, men ved svært tunge løsninger må gulvet forsterkes.

Varmelagrende peiser og ovner blir ofte tunge, og noen krever at man forsterker gulvet der ovnen skal stå.

I følge norsk standard kan hver kvadratmeter belastes med 150 kg. Vekten av ildstedet skal fordeles på arealet som dekkes av ildstedets grunnareal, pluss 0,6 meter i hver retning.

Vekten av et ildsted med et grunnareal på 0,5 x 0,5 meter som står fritt i rommet fordeles utover en flate på

(0,6+0,5+0,6) m x (0,6+0,5+0,6) m = 2.89 kvm.

Ganget med vektkravet kan den veie opp til 433 kg (2,89 m2 x 150 kg/ m2). Dersom peisen monteres 10 cm fra en bakvegg kan den veie 306 kg.